Profil

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. je správcovská spoločnosť s ambíciou patriť medzi lídrov v činnosti konkurzných správcov v rámci Slovenskej republiky. Náš tím tvoria odborníci nielen z oblasti konkurzného práva, ale aj ekonómie, keďže tieto dve odvetvia idú ruka v ruke v konkurze, no najmä v reštrukturalizácii. Naša spoločnosť prostredníctvom kancelárii v Bratislave, Martine a Prešove, už teraz pokrýva celé územie Slovenskej republiky a v budúcnosti plánuje otvorenie kancelárii v Košiciach a Banskej Bystrici.